Reactie themagesprek 1 november

Donderdag 1 november leidde Andrea het themagesprek vooraf aan de Taizéviering met als uitgangspunt de volgende tekst uit Efeziërs:

In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Efeziërs 1:3-14

Als reflectie op het gesprek schreef Andrea de volgende tekst:

Ben jij heilig? Een reactie was dat we allemaal als mens heilig zijn, we zijn allemaal als mens geroepen.
Als we heilig zijn, in Gods ogen, vindt Hij ons bijzonder: dan zet Hij ons apart. Als je zo over jezelf denkt, vanuit die onvoorwaardelijke liefde, kun je je eigenwaarde zien en voelen.
Dan ben je heel. Ja, zegt er één: “whole and holy”.