Maatschappelijk

Aandacht voor barmhartigheid

De Taizé in Amsterdam gemeenschap wil zich inzetten in de maatschappij door diverse activiteiten. Maar waarom is het zo belangrijk dat wij dit doen? Waarvoor doen wij het?

In Handelingen 2: 42-46 en Handelingen 4: 32-36 wordt het leven van de eerste christengemeenschap beschreven. We lezen in deze verzen dat deze gemeenschap samen eensgezind alles deelden. Zo zijn wij als gemeenschap ook geroepen om zorg voor elkaar te dragen. Het kan soms moeilijk lijken om even te kijken hoe het met de ander gaat. Maar in de praktijk kan dat ook heel simpel zijn door even zo iemand aan te spreken, maar dit kan soms ook gewoon door iemand Whatsapp of Facebook berichtje te sturen. ☺

Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven … Ik zat gevangen en gij hebt Mij bezocht … Wat gij aan de minsten der mijnen gedaan hebt, hebt ge mij gedaan (Mattheus 25).

Een belangrijk onderdeel van een gemeenschap zijn is de zorg voor mensen in nood. Het is belangrijk dat wij onze eigen leden helpen, maar we zijn ook geroepen om de “onbekende” medemens te helpen. Vragen die in de samenleving/maatschappij spelen moeten daarom een plek krijgen binnen de gemeenschap. Het is daarom belangrijk als community om bevriend te worden met allerlei soorten mensen die hun vragen aan ons richten. Want in de mens die vraagt ligt de vraag van het Eeuwige verborgen. In onze samenleving zijn er mensen die vragen om hulp. Denk maar aan vluchtelingen die hier nu zijn en een onzekere toekomst hebben, of misschien wel die man die iedere dag mensen vraagt om een muntje. Het is belangrijk dat wij oog hebben voor deze mensen en zo zijn er nog veel meer gevallen te noemen.
Wij als gemeenschap mogen niet met een boog om deze mensen heenlopen. Het is belangrijk dat wij deze mensen zien staan en ons hiervoor inzetten, dit is het hart van de geloofsgemeenschap. De kern van ons geloof is de liefde.

Jullie kunnen ons hierbij helpen!
Nu komen we misschien wel bij het belangrijkste. Taizé in Amsterdam is net zoals die eerste christelijke gemeenschap. Wij willen alles met elkaar kunnen delen, we willen met elkaar optrekken. Maar daarbij is jullie hulp nodig! Zoals we hierboven al hebben kunnen lezen is het belangrijk om om te zien naar elkaar. Maar ook bij het helpen van maatschappelijke activiteiten kunnen wij nog wel een paar handen gebruiken.

Wil je meehelpen? Zie jij iets waarvan jij vindt dat daar iets mee gedaan moet worden, spreek dan Gerben, Arjete, Raisa, Renate of Roderik aan of mail naar pionier@taize.amsterdam.